Itä-Suomen Biomassa

Itä-Suomen Biomassa Oy on biomassan ja erilaisten polttoaineiden hankintaan erikoistunut hankintayhtiö. Itä-Suomen Biomassa aloitti toimintansa heinäkuussa 2022, jolloin Savon Voiman polttoaineen hankintatoimi siirtyi yhtiöön. Itä-Suomen Biomassa toimii laajasti Itä-Suomen alueella hankkien polttoainetta erityisesti Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueella.

Itä-Suomen Biomassa hankkii Savon Voimalle kaikki sen energiantuotannon käyttämän polttoaineen, painottuen erityisesti biomassaan. Lisäksi Itä-Suomen Biomassa hankkii Joensuu Biocoalille biomassaa, josta yhtiö valmistaa torrefioitua biomassaa Savon Voiman Joensuun voimalaitoksen tontilla rakennettavassa laitoksessa. Rakennustöiden arvioidaan alkavan syksyllä 2022 ja tämän hetken suunnitelman mukaan laitoksen käyttöönotto alkaa loppuvuodesta 2023.

Itä-Suomen Biomassa Oy on Savon Voima Oyj:n ja Joensuu Biocoal Oy:n omistama yhtiö. Savon Voima on Itä-Suomen Biomassan enemmistöomistaja 70 prosentilla, kun taas Joensuu Biocoal Oy omistaa uutta yhtiötä 30 prosentilla. Joensuu Biocoal Oy on kokonaisuudessaan Taalerin omistama yhtiö.

Voimaa sivuvirroista

Kilpailu kotimaisesta biomassasta on kovaa. Itä-Suomen Biomassa on perustettu, jotta voimme hankkia raaka-ainetta kestävästi ja yhdessä paikallisten toimittajien kanssa alueemme energiantuotantoon. Samalla jätämme sormenjälkemme Itä-Suomen ja koko maamme yhteiseen tavoitteeseen siirtyä kohti päästötöntä energiantuotantoa. Tavoite on iso ja se tuo mukanaan suuren vastuun: meidän on pidettävä huolta, että metsät säilyvät myös jälkipolville.

Metsä on erinomainen raaka-aineen lähde, kun hoidamme sitä oikein. Metsänhoidon jäljiltä metsiin ja metsäteollisuuden sivuvirroista jää reilusti biomassaa, eli puun kuorta, metsätähde- ja kokopuuhaketta ja sahanpurua. Sivuvirtoja hyödyntämällä vähennämme turpeen ja öljyn polton tarvetta energiaksi ja kasvatamme uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä.

Itä-Suomen Biomassa hankkii energian raaka-ainetta kahdelle suurelle omistajalleen. Savon Voimalla on 25 biomassaa käyttävää laitosta Pohjois- ja Keski-Savossa sekä Pohjois-Karjalassa. Joensuu Biocoalin tuotantolaitoksessa biomassasta valmistuu torrefioitua biomassaa maanparannusta ja hiilen sidontaa varten. Taustavoimiemme ansiosta olemme verkostoituneet kattavasti koko Itä-Suomen alueelle.

Asiakkaillemme tarjoamme kasvua ja ympärivuotista vakautta liiketoimintaan, kumppaneillemme asiantuntijayhteistyötä uusien tulevaisuuden ratkaisujen kehittämiseen.

Ostamme biomassaa ympäri vuoden

Tehtävämme on huolehtia, ettei raaka-aine pääse loppumaan energian tarpeen ollessa suuri tai maailmanmenon heitellessä. Siksi tarjoamme toimittajillemme vakaata ja ympärivuotista yhteistyötä kotimaisen biomassan hankintaan.

Ota yhteyttä

Me luotamme Itä-Suomen metsiin

Uusien ratkaisujen kehittäminen vie aikaa, mutta energiantarve ei odota. Metsä mahdollistaa yhteisen tavoitteemme siirtyä tulevaisuudessa kohti päästötöntä energiantuotantoa kun pidämme huolen, että biomassa kerätään kestävästi ja luontoa kunnioittaen.

Tiedotteet